0
منو دسترسی
1397/11/15 در ساعت 08:09:57

جلسه آموزشی مدیران شعب عطاویچ در روز دهم بهمن ماه

اولین کارگاه آموزشی مدیران شعب عطاویچ برگزار شد

جلسه آموزشی مدیران شعب عطاویچ در روز دهم بهمن ماه

طبق برنامه قبلی،
جلسه اول کارگاه توسعه فردی و مدیریت تغییر و تحول در حوزه فروش برای مدیران محترم شعب با سخنرانی دکتر محتشمی در محل غذا آکادمی برگزار گردید.

سر فصل های مورد بحث در این جلسه عبارت بودند از:

  • تاثیر دیدگاه و نگرش مثبت در ساخت آینده بهتر و رسیدن به موفقیت
  • تاکید بر ماندگار بودن صنعت غذا در تمامی دوره ها
  • تاکید بر عامل موثر ” تغییر ” در رسیدن به موفقیت
  • بررسی عوامل موثر بر ورشکستگی کمپانی های بزرگ در دنیا
  • تاکید بر همبستگی شعبه داران محترم برای رشد و رسیدن به اهداف مورد نظر مجموعه بزرگ عطاویچ

تاریخ و ساعت جلسات آتی متعاقبا خدمتتان اعلام خواهد شد…

0%

سبد خرید