منو دسترسی
سفارش اینترنتی
مانستر
مانستر
دوتا همبرگر دستی حرفه ای با پیاز کاراملی و پنیر موزارلا و یک سس خاص
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
85,900 تومان
99,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
99,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
85,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
مانستر پپر
مانستر پپر
دوتا همبرگر دستی حرفه ای با پپرونی و سیب زمینی سرخ شده و پنیر موزارلا و یک سس خاص
109,900 تومان
109,900 تومان
119,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
مانستر چیزکراف
مانستر چیزکراف
دوتا همبرگر دستی حرفه ای با یک کراکف سرخ شده و پنیر موزارلا و یک سس خاص
129,900 تومان
129,900 تومان
142,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سالاد کلم
سالاد کلم
9,000 تومان
9,000 تومان
12,900 تومان
9,000 تومان
9,000 تومان
8,900 تومان
9,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس پنیر
سس پنیر
10,000 تومان
10,000 تومان
12,900 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس قارچ
سس قارچ
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
12,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
شیک سالاد
شیک سالاد
11,900 تومان
11,900 تومان
33,900 تومان
11,900 تومان
11,900 تومان
11,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی
سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
27,900 تومان
27,900 تومان
24,900 تومان
27,900 تومان
27,900 تومان
27,900 تومان
27,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,000 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
23,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
32,900 تومان
32,900 تومان
38,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
25,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نان سیر
نان سیر
نان باگد ، پنیر موزارلا ، سیر تازه
31,900 تومان
31,900 تومان
39,900 تومان
31,900 تومان
31,900 تومان
31,900 تومان
31,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
26,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی و پنیر
سیب زمینی و پنیر
سیب زمینی، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر اکونومی
همبرگر اکونومی
یه همبرگر 140 گرمی با یه سس خاص
57,900 تومان
57,900 تومان
62,900 تومان
57,900 تومان
57,900 تومان
48,900 تومان
57,900 تومان
48,900 تومان
57,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
45,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز کرانچ
چیز کرانچ
300 گرم کراکف حرفه ای، پپرونی ، پنیر گودا ، پنیر موزارلا و یه سس خاص
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
85,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیزبرگر اکونومی
چیزبرگر اکونومی
یه برگر خوشمزه تنوری (140 گرم) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
62,900 تومان
62,900 تومان
62,900 تومان
62,900 تومان
69,900 تومان
62,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
52,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز برگر عطاویچ
چیز برگر عطاویچ
یه برگر حرفه ای (180گرمی) و قارچ و پنیر گودا ویه سس خاص
72,900 تومان
72,900 تومان
89,900 تومان
72,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
59,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر(با سس پنیر)
همبرگر(با سس پنیر)
یه برگر حرفه ای (180گرمی) و قارچ و دیپ پنیر ویه سس خاص
75,900 تومان
75,900 تومان
51,900 تومان
75,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
69,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
61,900 تومان
67,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
61,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیزبرگر (با سس قارچ)
چیزبرگر (با سس قارچ)
یه برگر حرفه ای (180گرمی) و پنیر گودا و سس قارچ
77,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
53,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
67,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
63,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطا چیز چیکن
عطا چیز چیکن
سینه مرغ مزه دار شده، سس چیلی ،پنیرموزارلا،سیب زمینی تکه ای تنوری ،قارچ و فلفل دلمه ای
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
81,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطاچیز میکس
عطاچیز میکس
پپرونی خلالی ،سینه مرغ مزه دار شده ،پنیرموزارلا ، قارچ و فلفل دلمه ای ، سیب زمینی تکه ای تنوری
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
99,900 تومان
95,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
89,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
99,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطا چیزویچ
عطا چیزویچ
ژامبون مرغ و گوشت ،پنیرموزارلا،سیب زمینی تکه ای تنوری و قارچ و سس مخصوص عطاویچ
109,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
109,900 تومان
86,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
79,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
109,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطا چیز میت
عطا چیز میت
استیک گوشت،سس مخصوص عطاویچ،پیاز داغ،قارچ ،پنیرموزارلا،سیب زمینی تکه ای تنوری
139,900 تومان
139,900 تومان
139,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
139,900 تومان
105,900 تومان
139,900 تومان
139,900 تومان
139,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
99,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
139,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
105,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر اکونومی استریل
همبرگر اکونومی استریل
استریل برگر اکونومی یک برگر خوشمزه با 140 گرم برگر گوشت ‌که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت 280درجه استریل شدن و هیچ تماسی با دست یا ابزار ندارد ، حتی برای برش یا بسته بندی ، تازه دولایه بسته بندی داره که لایه زیری حتی تماسی با دست پیک هم نداشته و وقتی بندازینش دور بسته بندی بعدی نه تنها دست نخورده بلکه حرارت هم دیده و استریل شده
57,900 تومان
57,900 تومان
57,900 تومان
57,900 تومان
57,900 تومان
57,900 تومان
37,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
45,900 تومان
57,900 تومان
48,900 تومان
45,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
48,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز برگر اکونومی استریل
چیز برگر اکونومی استریل
یه برگر حرفه ای (140گرم)و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
62,900 تومان
62,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
62,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
52,900 تومان
62,900 تومان
54,900 تومان
52,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر
سیب زمینی تنوری با دیپ پنیر
46,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی تنوری با سس قارچ
سیب زمینی تنوری با سس قارچ
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
46,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
زینگر
زینگر
ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با پنیر گودا و یه سس خاص
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
65,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن استریپس
چیکن استریپس
سه تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
84,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
79,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
71,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن استریپس پلاس
چیکن استریپس پلاس
پنج تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن
109,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
115,900 تومان
109,900 تومان
109,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ هات داگ کلاسیک
ساندویچ هات داگ کلاسیک
یه هات داگ تنوری حرفه ای با چیپس خلالی و سس خردل
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
51,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
46,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
41,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
55,900 تومان
55,900 تومان
61,900 تومان
55,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
55,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
43,900 تومان
55,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
55,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
55,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ژامبویچ سرد
ساندویچ ژامبویچ سرد
240 گرم ژامبون گوشت و مرغ 90% و یه سس خاص
58,900 تومان
58,900 تومان
58,900 تومان
58,900 تومان
58,900 تومان
58,900 تومان
58,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
58,900 تومان
42,900 تومان
49,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ابر هات داگ
ساندویچ ابر هات داگ
دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
76,900 تومان
69,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
69,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
مرغ با قارچ و پنیر
مرغ با قارچ و پنیر
250 گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
76,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
59,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
49,900 تومان
69,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
59,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
63,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
 ژامبون تنوری عطاویچ
ژامبون تنوری عطاویچ
240 گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
76,900 تومان
76,900 تومان
76,900 تومان
76,900 تومان
84,900 تومان
76,900 تومان
76,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
58,900 تومان
76,900 تومان
66,900 تومان
58,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطا زینگر
عطا زینگر
ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با 120 گرم ژامبون گوشت و قارچ و پنیر و یه سس خاص
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
85,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
79,900 تومان
69,900 تومان
68,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطا استیک با سس قارچ
عطا استیک با سس قارچ
180 گرم گوشت راسته و پنیر گودا و سس قارچ
89,900 تومان
89,900 تومان
94,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
75,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عطابامبر
عطابامبر
300 گرم کراکف حرفه ای و 120 گرم ژامبون گوشت 90% و قارچ و پنیر و یه سس خاص
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
107,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
99,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیزپاستا
چیزپاستا
یک پاستای متفاوت با روش طبخ متفاوت که در این شرایط با خیال راحت میتوانید سفارش دهید و خیالتان راحت باشه بعد از اینکه حرارت میبینه هیچ تماسی با دست یا ابزار حتی برای بسته بندی ندارد و 150 گرم سینه مرغ مزه دار شده و کلی پنیر خوشمزه و سس قارچ و فلفل دلمه ای
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
66,900 تومان
72,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
66,900 تومان
56,900 تومان
66,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پنه چیکن آلفردو (مرغ)
پنه چیکن آلفردو (مرغ)
پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، مرغ ، قارچ و سس آلفردو
79,900 تومان
79,900 تومان
86,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
79,900 تومان
69,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
79,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پنه بیف آلفردو (گوشت)
پنه بیف آلفردو (گوشت)
پاستا پنه ، پنیر پارمزان ، گوشت ، قارچ و سس آلفردو
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
79,900 تومان
99,900 تومان
79,900 تومان
99,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
99,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز برگرعطاویچ استریل
چیز برگرعطاویچ استریل
یه برگر حرفه ای (180گرم)قارچ و پنیرگودا و یه سس خاص
72,900 تومان
72,900 تومان
72,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
59,900 تومان
64,900 تومان
59,900 تومان
72,900 تومان
64,900 تومان
59,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
64,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر (باسس پنیر ) استریل
همبرگر (باسس پنیر ) استریل
استریل برگر یک برگر خوشمزه با 180 گرم برگر گوشت ‌و کلی پنیر که طبخش طوری طراحی شده که داخل حرارت 280درجه استریل شدن و هیچ تماسی با دست یا ابزار ندارد ، حتی برای برش یا بسته بندی ، تازه دولایه بسته بندی داره که لایه زیری حتی تماسی با دست پیک هم نداشته و وقتی بندازینش دور بسته بندی بعدی نه تنها دست نخورده بلکه حرات هم دیده و استریل شده
75,900 تومان
75,900 تومان
75,900 تومان
75,900 تومان
75,900 تومان
48,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
61,900 تومان
75,900 تومان
67,900 تومان
61,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
67,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز برگر (باسس قارچ ) استریل
چیز برگر (باسس قارچ ) استریل
یه برگرحرفه ای (180گرم)و پنیرگودا و سس قارچ
77,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
63,900 تومان
77,900 تومان
69,900 تومان
63,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
69,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی ویژه عطاویچ
سیب زمینی ویژه عطاویچ
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
43,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سزار سالاد
سزار سالاد
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
56,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
41,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پوتین هات داگ
پوتین هات داگ
سیب زمینی سرخ شده با هات داگ حرفه ای و پنیر گودا و پیاز سرخ شده و یه سس خاص
54,900 تومان
54,900 تومان
59,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
54,900 تومان
44,900 تومان
54,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
44,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سالاد سزار گریل
28,900 تومان
28,900 تومان
49,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا
8,100 تومان
8,100 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه قوطی زیرو
نوشابه قوطی زیرو
8,100 تومان
8,100 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی فانتا
8,100 تومان
8,100 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
8,100 تومان
8,100 تومان
10,000 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
7,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
8,100 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
9,800 تومان
9,800 تومان
11,000 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
ماالشعیر قوطی هی دی کلاسیک
9,800 تومان
9,800 تومان
11,000 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
9,800 تومان
9,800 تومان
11,000 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
9,800 تومان
9,800 تومان
11,000 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
9,800 تومان
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آب معدنی
آب معدنی
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
3,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
4,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دوغ قوطی
دوغ قوطی
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
8,500 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ماالشعیر خانواده هی دی
ماالشعیر خانواده هی دی
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
15,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
13,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده کوکاکولا
نوشابه خانواده کوکاکولا
14,300 تومان
14,300 تومان
15,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده زیرو
نوشابه خانواده زیرو
14,300 تومان
14,300 تومان
15,500 تومان
8,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده فانتا
نوشابه خانواده فانتا
14,300 تومان
14,300 تومان
15,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
14,300 تومان
14,300 تومان
15,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
12,500 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
14,300 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پپرونی پیتزا استریل
پپرونی پیتزا استریل
یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
57,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
86,900 تومان
73,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
73,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص استریل
پیتزا مخصوص استریل
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
58,900 تومان
79,900 تومان
87,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
87,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
77,900 تومان
87,900 تومان
79,900 تومان
77,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا چیکن آلفردو استریل
پیتزا چیکن آلفردو استریل
یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
93,900 تومان
93,900 تومان
93,900 تومان
93,900 تومان
59,900 تومان
93,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
93,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
89,900 تومان
93,900 تومان
87,900 تومان
89,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص کوچک
پیتزا مخصوص کوچک
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
46,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
39,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
42,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
 پیتزا مخصوص متوسط
پیتزا مخصوص متوسط
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
96,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
77,900 تومان
77,900 تومان
87,900 تومان
79,900 تومان
77,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
79,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص بزرگ
پیتزا مخصوص بزرگ
یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
139,900 تومان
139,900 تومان
155,900 تومان
146,900 تومان
139,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
146,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پپرونی پیتزا کوچک
پپرونی پیتزا کوچک
یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
45,900 تومان
45,900 تومان
45,900 تومان
45,900 تومان
45,900 تومان
45,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
36,900 تومان
36,900 تومان
45,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
36,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پپرونی پیتزا متوسط
پپرونی پیتزا متوسط
یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
94,900 تومان
86,900 تومان
86,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
61,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
73,900 تومان
73,900 تومان
86,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
73,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
78,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پپرونی پیتزا بزرگ
پپرونی پیتزا بزرگ
یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا
136,900 تومان
136,900 تومان
136,900 تومان
136,900 تومان
136,900 تومان
136,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
136,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
119,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
119,900 تومان
129,900 تومان
129,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
استیک پیتزا کوچک باسس آلفردو
استیک پیتزا کوچک باسس آلفردو
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
59,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
59,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
استیک پیتزا متوسط باسس آلفردو
استیک پیتزا متوسط باسس آلفردو
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
116,900 تومان
116,900 تومان
116,900 تومان
116,900 تومان
129,900 تومان
116,900 تومان
116,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
116,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
استیک پیتزا بزرگ باسس آلفردو
استیک پیتزا بزرگ باسس آلفردو
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا
185,900 تومان
185,900 تومان
185,900 تومان
185,900 تومان
185,900 تومان
185,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
185,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
171,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا گوشت و قارچ کوچک
پیتزا گوشت و قارچ کوچک
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
47,900 تومان
47,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
56,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
56,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
47,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
96,900 تومان
96,900 تومان
112,900 تومان
112,900 تومان
119,900 تومان
112,900 تومان
112,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
85,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
112,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
168,900 تومان
168,900 تومان
179,900 تومان
179,900 تومان
179,900 تومان
179,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
163,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
179,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
168,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن پیتزا آلفردو کوچک
چیکن پیتزا آلفردو کوچک
یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
49,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
49,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
43,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن پیتزا آلفردو متوسط
چیکن پیتزا آلفردو متوسط
یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
93,900 تومان
93,900 تومان
93,900 تومان
93,900 تومان
99,900 تومان
93,900 تومان
93,900 تومان
89,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
89,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
89,900 تومان
93,900 تومان
87,900 تومان
89,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
87,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن پیتزا آلفردو بزرگ
چیکن پیتزا آلفردو بزرگ
یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
161,900 تومان
161,900 تومان
161,900 تومان
161,900 تومان
161,900 تومان
161,900 تومان
143,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
143,900 تومان
161,900 تومان
149,900 تومان
143,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ریو پیتزا کوچک
ریو پیتزا کوچک
یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
53,900 تومان
53,900 تومان
53,900 تومان
53,900 تومان
53,900 تومان
53,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
53,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
46,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ریو پیتزا متوسط
ریو پیتزا متوسط
یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
109,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
92,900 تومان
92,900 تومان
99,900 تومان
94,900 تومان
92,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ریو پیتزا بزرگ
ریو پیتزا بزرگ
یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
169,900 تومان
169,900 تومان
169,900 تومان
169,900 تومان
169,900 تومان
169,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
159,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
169,900 تومان
155,900 تومان
149,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
155,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کوچک
پیتزا سبزیجات کوچک
استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
39,900 تومان
39,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
39,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
32,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
مانستر کینگ
مانستر کینگ
سه تا همبرگر دستی حرفه ای با کراکف و پپرونی و پنیر موزارلا و یک سس خاص
149,900 تومان
149,900 تومان
164,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
149,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات متوسط
پیتزا سبزیجات متوسط
استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
72,900 تومان
72,900 تومان
72,900 تومان
72,900 تومان
79,900 تومان
72,900 تومان
56,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
72,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
56,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
72,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
61,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات بزرگ
پیتزا سبزیجات بزرگ
استفاده از کنسرو سبزیجات (شامل: نخود سبز ،ذرت،هویج،قارچ،گوجه فرنگی)
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
95,900 تومان
95,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
95,900 تومان
89,900 تومان
79,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
89,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کینگ پیتزا متوسط
کینگ پیتزا متوسط
یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
119,900 تومان
119,900 تومان
119,900 تومان
119,900 تومان
129,900 تومان
119,900 تومان
119,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
119,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
78,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کینگ پیتزا بزرگ
کینگ پیتزا بزرگ
یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
219,900 تومان
219,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
166,900 تومان
219,900 تومان
166,900 تومان
219,900 تومان
219,900 تومان
219,900 تومان
189,900 تومان
166,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
219,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
189,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ریو پیتزا استریل
ریو پیتزا استریل
یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
65,900 تومان
94,900 تومان
99,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
99,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
92,900 تومان
99,900 تومان
94,900 تومان
92,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
94,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا گوشت و قارچ استریل
پیتزا گوشت و قارچ استریل
یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
112,900 تومان
112,900 تومان
112,900 تومان
112,900 تومان
67,900 تومان
96,900 تومان
112,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
112,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
112,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
96,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
استیک پیتزا با سس آلفردواستریل
استیک پیتزا با سس آلفردواستریل
یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا ( این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احتمالی آلودگی دست بطور کامل در اثر حرارت از بین رفته و لایه محافظ اصلی محصول توسط خود مشتری از روی محصول برداشته می شود.)
116,900 تومان
116,900 تومان
116,900 تومان
116,900 تومان
69,900 تومان
116,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
116,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
116,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
99,900 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید